?> Trzecieoko - Kurs dla trenerów

Kurs dla trenerów

Ogłaszam nabór kandydatów na:

Roczny kurs dla trenerów Metody Odpinania w Warszawie na 2018 r.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób prowadzących terapie - psychoterapie lub energoterapie - narażonych na obciążenia emocjonalne i w przypadku energoterapeutów na przejmowanie nieharmonijnych energii od klientów.

Kurs przeznaczony jest tylko dla osób, które będą chciały pracować Metodą Odpinania z klientami w swoich gabinetach lub w Centrum Metody Odpinania w Warszawie i innych miastach.

Kurs będzie składał się z 12 seminariów - warsztatów, które będą odbywały się co miesiąc.

Terminy zajęć

Celem kursu jest nauka szybkich technik oczyszczania się po pracy z klientami, a także praca z własnymi psychosomatycznymi uwarunkowaniami.

Celem kursu jest także przygotowanie terapeutów do pracy z klientami Metodą Odpinania. Nie chodzi tylko o przekazanie technik i wiedzy jak "odpinać", chodzi przede wszystkim o oczyszczenie ich systemów energetycznych i ich podświadomości i przygotowanie ich do pracy o zupełnie nowej jakości.

Metodą Odpinania pracujemy na innych poziomach naszego wnętrza, posługujemy się inną logiką i jest to praca kilkadziesiąt razy szybsza i skuteczniejsza niż znane dotąd terapie, a w wielu przypadkach, jest to jedyna metoda pozbycia się negatywnych wewnętrznych uwarunkowań.

Ta metoda pracy wymaga od terapeuty określonego, wysokiego poziomu wibracji jego systemu energetycznego, czyli jego świadomości, by tworzyć potencjał do pracy z klientami. Ta metoda wymaga także postawy zgodnej z etyką, prawością i godnością. Uczy także, jak radzić sobie z każdą chorobą ciała fizycznego i z tym, cokolwiek pojawi się w naszej świadomości.

W 2018 roku kurs trenerski to 12 spotkań niezwykle intensywnej pracy z własnym wnętrzem w daleko głębszy i precyzyjniejszy sposób niż w innych technikach czy terapiach. Daje on zupełnie inny ogląd rzeczywistości i większości zjawisk, które ją tworzą. Każde spotkanie to 16 godzin intensywnego poznawania zasad i funkcjonowania systemu energetycznego człowieka, czyli naszej podświadomości i usuwanie z niej nawarstwionych przez epoki negatywnych wzorców myślowych, programów, traum i różnych urządzeń służących do degradacji człowieka.

Kurs daje inną perspektywę zjawisk, z którymi mamy na co dzień do czynienia i szersze zrozumienie procesów zachodzących w ciele fizycznym i ciałach subtelnych - podświadomości człowieka. Przekazywana wiedza jest interdyscyplinarna i sprawdzalna. Pochodzi z wglądów w budowę systemu energetycznego człowieka, a przede wszystkim z 20 letniej pracy z klientami i obserwacji działania systemu energetycznego. Porządkuje te części wiedzy, które już mamy i kompletuje je.

Kurs kończy się dyplomem ukończenia 1-go roku kursu. Certyfikat upoważniający do pracy Metodą Odpinania będę przyznawać indywidualnie w zależności od poziomu oczyszczenia i możliwości psychoenergetycznych danej osoby. Z absolwentów kursu będę wybierała osoby na nauczycieli Metody Odpinania.

W kursie może wziąć udział 8-10 osób. Cena brutto rocznego kursu za 12 spotkań to 14760 zł.

Kurs jest płatny z góry. Warunki rezygnacji z kursu będzie zawierała umowa podpisana przez kandydata na kurs. Osoby zainteresowane proszę o wysyłanie zgłoszeń lub zapytań na adres trzecieoko@trzecieoko.pl lub o zgłoszenie telefoniczne na nr tel. +48 601918035.

Zajęcia rozpoczynamy 5 stycznia 2018 roku. Będę starała się dostosować terminy spotkań do potrzeb grupy. Zajęcia będą odbywały się w Warszawie, ul. Matuszewska 20, sala 110, I piętro. Zajęcia odbywają się w:

Dodatkowych informacji udzielam pod nr tel. +48 601918035.

Małgorzata Wołukanis Gąsiorowska