Wizyty indywidualne

W czasie wizyty indywidualnej pracujemy z problemem klienta, który klient określi . Pracujemy przede wszystkim z osobami, które były już na seminarium z Metody Odpinania. Jeżeli nie były, muszą przejść przeszkolenie w zakresie działania tej metody i ewentualnych następstw. Przed pracą klient podpisuje zgodę na pracę Metodą Odpinania.

Na wizytę indywidualną nie przyjmujemy osób po chemiach, w stanach ciężkich lub granicznych lub które mają trudności z oddychaniem lub sercem. Nie pracujemy z osobami po narkotykach, alkoholu czy psychotropach . Praca Metodą Odpinania wymaga siły fizycznej i dużego skupienia.

Zapisy na wizyty indywidualne przyjmuje Karina Jekimow telefon 513 138 068.